فرم استخدام
 1. نام :(*)
  ورودی نامعتبر
 2. نام پدر :(*)
  ورودی نامعتبر
 3. شماره شناسنامه(*)
  ورودی نامعتبر
 4. تاریخ تولد
  / / ورودی نامعتبر
 5. کد ملی(*)
  ورودی نامعتبر
 6. تاریخ و محل صدور شناسنامه
  ورودی نامعتبر
 7. محل تولد
  ورودی نامعتبر
 8. دین (مذهب)
  ورودی نامعتبر
 9. وضعیت تاهل
  ورودی نامعتبر
 10. سلامت وضعيت روحي و جسماني
  ورودی نامعتبر
 11. در صورت خیر توضیح دهید
  ورودی نامعتبر
 12. خدمت نظام وظیفه
  ورودی نامعتبر
 1. مدرک تحصیلی
  ورودی نامعتبر
 2. رشته تحصیلی
  ورودی نامعتبر
 3. معدل کل
  ورودی نامعتبر
 4. تاریخ شروع
  ورودی نامعتبر
 5. تاریخ پایان
  ورودی نامعتبر
 6. نام موسسه/آموزش
  ورودی نامعتبر
 7. شهر - کشور
  ورودی نامعتبر
 1. نام سازمان يا شركت
  ورودی نامعتبر
 2. سمت / شغل
  ورودی نامعتبر
 3. مدت سابقه
  ورودی نامعتبر
 4. تاریخ شروع
  ورودی نامعتبر
 5. تاریخ پایان کار
  ورودی نامعتبر
 6. آخرین حقوق و مزایا
  ورودی نامعتبر
 7. علت ترک خدمت
  ورودی نامعتبر
 1. آشنایی با برنامه های
  ورودی نامعتبر
 2. نام دوره آموزشی
  ورودی نامعتبر
 3. نام موسسه آموزشی
  ورودی نامعتبر
 4. مدت دوره
  ورودی نامعتبر
 5. تاریخ شروع
  ورودی نامعتبر
 6. تاریخ پایان
  ورودی نامعتبر
 7. توضیحات
  ورودی نامعتبر
 1. تمایل به همکاری بصورت
  ورودی نامعتبر
 2. در صورت تمايل به كار پاره وقت ساعات و روزهاي همكاري را دقيقاً اعلام فرماييد.
  ورودی نامعتبر
 1. شغل مورد درخواست
  ورودی نامعتبر
 2. آآيا داراي سابقه پرداخت حق بيمه هستيد؟
  ورودی نامعتبر
 3. - در صورت انتقال يا مأموريت حاضر به رفتن به شهرستانها و شعبات ديگر هستيد؟
  ورودی نامعتبر
 4. اكنون مشغول به كار هستيد؟
  ورودی نامعتبر
 5. حقوق مورد انتظار:
  ورودی نامعتبر
 6. آدرس و نوع محل سکونت
  ورودی نامعتبر
 7. آدرس دقیق محل سکونت
  ورودی نامعتبر
 8. تلفن
  ورودی نامعتبر
 9. بدينوسيله صحت كليه اطالاعات مندرج در اين فرم را تأييد و گواهي مي نمايم.
  ورودی نامعتبر
  توجه :‌تكميل نمودن اين فرم هيچگونه تعهدي در قبال استخدام شما براي شركت ايجاد نمي نمايد.
 10. کد امنیتی(*)
  کد امنیتی
  ورودی نامعتبر است